هیچ محدودیتی نیست، برای رسیدن به آرزوهایتان، آماده‌اید؟

ال مال اکسپرس فقط یک مجموعه نیست. ال مال اکسپرس یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در ال مال اکسپرس به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی ال مال اکسپرس ، جزو به‌ترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت ال مال اکسپرس تلاش می‌کنید.

برای استخدام در مجموعه ما مقداری زمان لازم است

زمان باقی مانده برای استخدام در تیم بزرگ ال مال اکسپرس